0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA KAZUISTYCZNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w ciężkiej methemoglobinemii wywołanej zatruciem 1,4-diaminobenzenem i difenyloaminą – opis przypadku

Jacek Piechocki 1, 2,  
Tomasz Janus 3  ,  
 
1
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / Polish Medical Air Rescue, Wrocław, Poland
2
Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej / Mazovian Centre of Hyperbaric Therapy, Warszawa, Poland
3
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / Polish Medical Air Rescue, Warszawa, Poland
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland (Zakład Ratownictwa Medycznego / Department of Emergency Medical Services)
Med Pr 2018;69(3):345–350
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Methemoglobina jest utlenioną formą hemoglobiny, która nie ma zdolności do przenoszenia tlenu. Narażenie na egzogenne czynniki utleniające może spowodować rozwój ciężkiej methemoglobinemii z następową hipoksją. W niniejszym artykule przedstawiono rzadki przypadek methemoglobinemii rzędu 54,2% u 23-letniego pacjenta, spowodowanej narażeniem w miejscu pracy na 1,4-diaminobenzen i difenyloaminę. Po leczeniu tlenoterapią hiperbaryczną pacjent został wypisany w stanie ogólnym dobrym i skierowany na obserwację do szpitala powiatowego. Med. Pr. 2018;69(3):345–350
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Tomasz Janus   
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893