PRACA ORYGINALNA
Wpływ pola magnetycznego o ekstremalnie niskiej częstotliwości na zawartość glutationu w mięśniu poprzecznie prążkowanym szczura
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi / The Academy of Business Administration and Health Sciences, Łódź, Poland
2
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi / Provincial Team of Health Care Treatment Center of Lung Diseases and Rehabilitation in Łódź, Łodź, Poland (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej / Department of Rehabilitation)
3
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Łódź, Łódź, Poland (Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Zakład Fizjologii Krążenia / Experimental and Clinical Physiology, Department of Cardiovascular Physiology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Ciejka   

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji, ul. Szpitalna 5, 95-080 Tuszyn
 
Med Pr 2014;65(3):343–349
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Wolne rodniki to atomy, cząsteczki lub ich fragmenty, których nadmiar prowadzi do rozwoju stresu oksydacyjnego, będącego przyczyną wielu chorób, m.in. nowotworowych, neurodegeneracyjnych i zapalnych, oraz starzenia się organizmu. Głównymi egzogennymi źródłami wolnych rodników są m.in. zanieczyszczenia przemysłowe, dym tytoniowy, promieniowanie jonizujące, ultradźwięki i pole magnetyczne. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości powszechnie stosowane jest w terapii fizykalnej. Celem pracy była ocena wpływu pola magnetycznego niskiej częstotliwości (extremely low frequency magnetic field - ELF-MF), stosowanego w magnetoterapii, na zawartość glutationu całkowitego, utlenionego i zredukowanego oraz stanu redoks w komórce mięśnia poprzecznie prążkowanego w zależności od czasu działania pola. Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiły szczury, samce o wadze 280-300 g. Zwierzęta podzielono na 3 grupy badawcze: I - grupa kontrolna, II grupa - poddana 30 min/dzień przez 2 tygodnie działaniu pola magnetycznego o parametrach: 7 mT i 40 Hz, III grupa - poddana 60 min/dzień przez 2 tygodnie działaniu pola magnetycznego o parametrach: 7 mT i 40 Hz. U zwierząt oznaczono glutation całkowity, utleniony i zredukowany oraz stan redoks w homogenatach tkanki mięśniowej po zakończeniu ekspozycji na działanie pola magnetycznego. Wyniki: Eksponowanie szczurów 30 min/dzień i 60 min/dzień przez 2 tygodnie na pole magnetyczne o parametrach 40 Hz i 7 mT powodowało istotny wzrost stężenia glutationu całkowitego w mięśniu poprzecznie prążkowanym w porównaniu z wynikami grupy kontrolnej (p < 0,001). Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że glutation odgrywa ważną rolę w ochronie tkanek przed polem magnetycznym. Ekspozycja na pole magnetyczne stosowane w magnetoterapii prowadzi do rozwoju mechanizmów adaptacyjnych, których celem jest utrzymanie równowagi oksydacyjno-redukcyjnej organizmu, i zależy od czasu ekspozycji. Med. Pr. 2014;65(3):343–349
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893