PRACA ORYGINALNA
Wpływ pola magnetycznego ekstremalnie niskiej częstotliwości na zawartość białka całkowitego oraz grup –SH w homogenatach wątroby
Elżbieta Ciejka 1, 2  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu / The Academy of Business Administration and Health Sciences, Łódź, Poland
2
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji / Provincial Complex of Health Care Units, Center of Lung Diseases and Rehabilitation, Łódź, Poland (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej / Rehabilitation Department)
3
Uniwersytet Medyczny / Medical University, Łódź, Poland Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Zakład Fizjologii Krążenia / Chair of Experimental and Clinical Physiology, (Department of Cardiovascular Physiology)
4
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu / College of Cosmetology and Health Sciences, Łódź, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Ciejka   

Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, ul. Szpitalna 5, 95-080 Tuszyn
 
Med Pr 2014;65(5):639–644
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Wolne rodniki (WR) są to atomy, cząsteczki lub ich fragmenty, których nadmiar prowadzi do rozwoju stresu oksydacyjnego. Jest on przyczyną wielu chorób, m.in. nowotworowych, neurodegeneracyjnych i zapalnych oraz starzenia się organizmu. Głównymi egzogennymi źródłami wolnych rodników są m.in. zanieczyszczenia przemysłowe, dym tytoniowy, promieniowanie jonizujące, ultradźwięki i pole magnetyczne. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości stosowane jest powszechnie w terapii fizykalnej. Celem pracy była ocena wpływu pola magnetycznego niskiej częstotliwości, stosowanego w magnetoterapii, na zawartość białka całkowitego i grup sulfhydrylowych (sulfhydryl group – –SH) w komórkach wątroby zwierząt doświadczalnych w zależności od czasu narażenia na pole. Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiło 21 dorosłych, 3–4-miesięcznych samców szczurów rasy Sprague-Dawley. Zwierzęta losowo podzielono na 3 grupy badawcze: I – grupę kontrolną, II – grupę poddaną działaniu pola magnetycznego o parametrach: 40 Hz, 7 mT, 30 min/dzień przez 2 tygodnie, III – grupę poddaną działaniu pola magnetycznego o parametrach: 40 Hz, 7 mT, 60 min/dzień przez 2 tygodnie. U zwierząt oznaczono białko całkowite i grupy –SH w homogenatach tkanki wątroby po zakończeniu ekspozycji na działanie pola magnetycznego. Wyniki: Ekspozycja szczurów na pole magnetyczne o parametrach 40 Hz, 7 mT przez 30 min/dzień i 60 min/dzień przez 2 tygodnie spowodowało istotny wzrost stężenia białka całkowitego i wolnych grup –SH w homogenatach tkanki wątroby. Wnioski: Wyniki sugerują, że ekspozycja na pole magnetyczne stosowane w magnetoterapii prowadzi do rozwoju mechanizmów adaptacyjnych w celu utrzymania równowagi oksydacyjno-redukcyjnej organizmu i w przypadku badanych parametrów nie zależy od czasu ekspozycji. Med. Pr. 2014;65(5):639–644
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893