Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Utajone zakażenie gruźlicą u polskich funkcjonariuszy służby więziennej
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej / Pope John Paul State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biała Podlaska, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa / Faculty of Health Sciences, Departament of Nursing)
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej / Pope John Paul State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biała Podlaska, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego / Faculty of Health Sciences, Departament of Public Health)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iwona Gładysz   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Data publikacji online: 13-07-2021
 
Med Pr 2021;72(4):415–422
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez prątki kwasooporne z grupy Mycobacterium tuberculosis complex. Choroba rozprzestrzenia się, gdy chorzy na gruźlicę płucną wydalają bakterie podczas kaszlu, kichania, śmiania się czy mówienia. Więzienia, które są często nazywane rezerwuarami chorych na gruźlicę, stwarzają duże zagrożenie dla zatrudnionych w nich osób. Dłuższy czas pracy w więzieniu i ośrodkach penitencjarnych sprzyja zakażeniu latentnemu wśród personelu więziennego. Dotychczas opublikowano niewiele prac dotyczących zagadnienia latentnego zakażenia prątkami gruźlicy wśród pracowników zakładów karnych. Materiał i metody: Przebadano łącznie 84 pracowników zakładów karnych zlokalizowanych w województwie lubelskim. Zastosowano test QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT-GIT), który w 2005 r. został zatwierdzony do użytku przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków jako pomoc w diagnozowaniu zakażenia M. tuberculosis. Materiał do badań stanowiły próbki krwi pobrane metodą testu QFT-GIT. Wyniki: Latentne zakażenie gruźlicą stwierdzono u 16,6% funkcjonariuszy. Największy odsetek wyników dodatnich zaobserwowano wśród badanych funkcjonariuszek z zakładu karnego, w wieku 36–57 lat, stanu cywilnego wolnego. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic między stanowiskiem pracy funkcjonariuszy służby więziennej a czynnikami ryzyka zakażenia gruźlicą latentną. Okazało się, że na ryzyko zakażenia gruźlicą wpływają staż pracy i kontakt z osadzonymi. Wnioski: Wyniki badań częściowo potwierdzają obserwacje innych autorów dotyczące odziaływania czynników ryzyka latentnego zakażenia gruźlicą pracowników zakładów karnych. W badanych zakładach karnych staż i kontakt miały wpływ na zakażenie. Med. Pr. 2021;72(4):415–422
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893