PRACA PRZEGLĄDOWA
Odpady cytostatyczne i cytotoksyczne – zasady postępowania w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Medical University of Lublin, Lublin, Poland (Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego / Department of Public Health)
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Sklodowska University of Lublin, Lublin, Poland (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego / Faculty of Law and Administration, Department of Administrative Procedure)
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej / Department of Experimental and Clinical Pharmacology)
4
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi / Copernicus Provincial Multidisciplinary Centre of Oncology and Traumatology in Lodz, Łódź, Poland
5
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku / Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego / Department of Medical and Pharmacy Law)
6
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie / Central Clinical Hospital of Ministry of the Interior and Administration in Warsaw, Warsaw, Poland (Klinika Neurologii / Clinical Department of Neurology)
7
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej. im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk / Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland (Zakład Fizjologii Stosowanej / Department of Applied Physiology)
8
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie / Witold Chodźko Institute of Rural Health in Lublin, Lublin, Poland (Zakład Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych / Department of Molecular Biology and Translational Research)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Staniszewska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa
Data publikacji online: 14-05-2019
 
Med Pr 2019;70(3):377–391
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Polska jest jednym z krajów europejskich, w których wytwarza się najwięcej niebezpiecznych odpadów medycznych. Mimo że w Europie ilość produkowanych odpadów cytotoksycznych i cytostatycznych (stosowanych w chemioterapii przez chorych onkologicznie) od kilku lat się zmniejsza, w Polsce – rośnie. Odpady te stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla pracowników medycznych oraz chorych otrzymujących leki. Dlatego wymagane są specjalne procedury postępowania, które pozwalają ograniczyć szkodliwość tych leków dla zdrowia ludzi. Celem pracy było przedstawienie zasad postępowania w Polsce z lekami cytotoksycznymi i cytostatycznymi oraz ich odpadami. Med. Pr. 2019;70(3):377–391
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893