Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Niepożądane reakcje skórne spowodowane kontaktem z materiałem drewnianym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, Pracownia Dermatologii / Centre of Occupational Allergy and Environmental Health, Dermatology Unit)
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Chomiczewska-Skóra   

Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego, Pracownia Dermatologii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2013;64(1):103–118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W następstwie narażenia na pył drewna lub materiał drewniany w innej postaci może dochodzić do niepożądanych reakcji skórnych. Obejmują one kontaktowe zapalenie skóry o etiologii alergicznej i z podrażnienia oraz znacznie rzadziej pokrzywkę kontaktową, reakcje fotoalergiczne i fototoksyczne. Opisywano też przypadki rumienia wielopostaciowego. Kontaktowe zapalenie skóry, zarówno alergiczne, jak i z podrażnienia, najczęściej jest spowodowane kontaktem z egzotycznymi gatunkami drewna, takimi jak różne odmiany palisandru czy drewno teak. Występuje ono zwykle u osób zajmujących się zawodowo lub hobbistycznie ręczną albo mechaniczną obróbką drewna. W związku z narażeniem na pył drewna nierzadko obserwuje się powietrznopochodny charakter zmian skórnych. Znane są również przypadki alergicznego kontaktowego zapalenia skóry w następstwie styczności z gotowymi wyrobami drewnianymi, takimi jak biżuteria czy instrumenty muzyczne. Celem pracy jest prezentacja niepożądanych reakcji skórnych związanych z ekspozycją na materiał drewniany, wywołujących je czynników i możliwych źródeł narażenia, na podstawie dostępnego piśmiennictwa. Med. Pr. 2013;64(1):103–118
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893