PRACA POGLĄDOWA
Manikiurzystki i pedikiurzystki jako grupa zawodowa o istotnym ryzyku dermatoz związanych z pracą
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Pracownia Dermatologii Kliniki Alergologii i Zdrowia Środowiskowego / Dermatology Unit, Department of Allergology and Environmental Health)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marta Kieć-Świerczyńska   

Pracownia Dermatologii Kliniki Alergologii i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(4):579–591
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W ostatnich latach choroby zawodowe skóry i układu oddechowego rozpoznaje się coraz częściej w małych zakładach produkcyjnych i usługowych. Wśród pracowników i pracodawców tych zakładów wiedza na temat narażenia zawodowego oraz ewentualnych skutków zdrowotnych wynikających z tego narażenia jest niewystarczająca. W salonach fryzjersko-kosmetycznych oprócz fryzjerów i kosmetyczek zatrudnione są również manikiurzystki i pedikiurzystki. Często te same osoby wykonują zamiennie różne usługi. Ocenę stanu zdrowia pracowników tych salonów prowadzono rzadko. Najwięcej opisów dotyczy fryzjerek i fryzjerów. Podkreślano występowanie zmian skórnych spowodowanych pracą w środowisku mokrym oraz bardzo częste uczulenia na metale, środki do barwienia i odbarwiania włosów oraz płyny do trwałej ondulacji. Z kolei informacje o skutkach zdrowotnych pracy osób zatrudnionych na stanowiskach manikiurzystek i pedikiurzystek w zakładach fryzjersko-kosmetycznych są nieliczne i fragmentaryczne. Celem pracy jest prezentacja wykonywanych czynności (manikiur i pedikiur kosmetyczny i leczniczy, metody stylizacji paznokci), narażenia zawodowego oraz danych literaturowych o niepożądanych reakcjach chorobowych, związanych z pracą na tych stanowiskach. Praca w mokrym środowisku oraz narażenie na rozpuszczalniki, środki zapachowe, żywice syntetyczne, metale, gumę, barwniki, detergenty może stwarzać ryzyko powstawania zmian skórnych (kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, fotodermatozy), zapalenia spojówek, reakcji anafilaktycznych i chorób układu oddechowego, w tym astmy. W zawodach tych możliwe są również infekcje bakteryjne, zwłaszcza ropne, oraz wirusowe i grzybicze, a także choroby nowotworowe. Med. Pr. 2013;64(4):579–591
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893