Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czy woda w unitach dentystycznych jest bezpieczna?
 
Więcej
Ukryj
1
Poznan University of Technology / Politechnika Poznańska, Poznań, Poland (Faculty of Civil and Environmental Engineering / Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Izabela K. Kruszelnicka   

Poznan University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Berdychowo 4, 60-965 Poznań, Poland
 
Med Pr 2015;66(6):763–770
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Woda doprowadzana do unitów dentystycznych musi być odpowiedniej jakości. W artykule przedstawiono wyniki mikrobiologicznej analizy zimnej wody wodociągowej, która służy do napełniania jednorazowego kubka dla pacjenta, oraz wody demineralizowanej, która do panelu narzędzi unitu dopływa przewodem ze zbiornika umieszczonego w grupie wodnej. Materiał i metody: W celu oceny stopnia czystości (zanieczyszczenia) wody wykorzystywanej w unitach stomatologicznych przeprowadzono w 6 gabinetach stomatologicznych w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r. dwie serie badań mikrobiologicznych. Próbki wody do badań mikrobiologicznych pobierano zgodnie z obowiązującą metodyką, do jałowych butelek bakteriologicznych z wydezynfekowanej wylewki zasilającej kubek (woda wodociągowa) oraz ze strzykawko-dmuchawki (woda demineralizowana). Bakterie hodowano zgodnie z zaleceniami Polskich Norm – PN-EN ISO 6222, PN-EN ISO 9308-1, PN-EN ISO 16266. Wyniki: W badanych próbkach wody stwierdzono liczne bakterie psychrofilne (maks. 29 100 CFU/ml) i mezofilne (maks. 24 700 CFU/ml), w tym m.in. pojedyncze bakterie z grupy coli. Wnioski: Wyniki wskazują, że woda dostarczana do unitu stomatologicznego powinna być okresowo badana pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Systemy wodne unitów należy również okresowo dezynfekować w celu wyeliminowania bakterii i biofilmu. Med. Pr. 2015;66(6):763–770
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893