PRACA ORYGINALNA
Fizykomechaniczne właściwości materiałów hydroksyapatytowych natryskiwanych plazmowo stosowanych w implantologii
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Świętokrzyska / University of Technology, Kielce, Poland (Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego / Faculty of Management and Computer Modelling)
2
Politechnika Świętokrzyska / University of Technology, Kielce, Poland (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki / Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science)
3
Politechnika Świętokrzyska / University of Technology, Kielce, Poland (Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering)
4
Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Science, Kraków, Poland (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Institute of Metallurgy and Materials Science)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Medard Makrenek   

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Data publikacji online: 14-12-2018
 
Med Pr 2018;69(6):651–661
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Przedmiotem badań była ocena fizykomechanicznych właściwości bioceramiki hydroksyapatytowej (HAp) natryskiwanej plazmowo na podłoże tytanowe typu Ti-grade 2 (CP-Ti). Ten sposób nanoszenia powłoki wykorzystywany jest w procesie nakładania warstw na implanty dla lepszego związania ich z tkanką kostną. Materiał i metody: W celu przeprowadzenia badania przygotowano hydroksyapatyt według technologii chemii mokrej przez wydzielenie z roztworu substancji w postaci stałej. Następnie opracowano podłoże tytanowe, na które naniesiono hydroksyapatyt techniką natryskiwania plazmowego. Wyniki: Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, iż właściwości otrzymanej powłoki mogą być wykorzystywane do pokrycia dużych powierzchni implantów o dowolnym kształcie. Wnioski: Podczas badań dotyczących fizykomechanicznych parametrów hydroksyapatytowych powłok odnotowano, iż wykazują one wystarczające właściwości mechaniczne do stosowania w implantologii. Dalszym celem badań będzie właściwy dobór technologicznych parametrów natrysku powłok, który pozwoli zwiększyć adhezje i kohezje powłok HAp. Med. Pr. 2018;69(6):651–661
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893