Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Choroba Zalewu Wiślanego – czy grozi nam kolejna epidemia?
 
Więcej
Ukryj
1
Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych / Department of Occupational, Metabolic and Internal Diseases)
2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Chorób Wewnętrznych „El-Vita” Sp. z o.o. / Non-public Health Care Facility Internal Medicine Center “El-Vita” Ltd., Elbląg, Poland (Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii i Stacją Dializ / Internal Medicine Department with the Nephrology Division and Dialysis Station)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Przemysław Paul   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Data publikacji online: 03-09-2021
 
Med Pr 2021;72(5):605–610
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroba Zalewu Wiślanego (Haff disease) jest zespołem objawów spowodowanych rabdomiolizą rozwiniętą po spożyciu niektórych gatunków ryb i skorupiaków. Patofizjologia choroby pozostaje nieznana. Jej ogniska epidemiczne były do tej pory odnotowywane w wielu regionach świata. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek 38-letniego pacjenta, zawodowego rybaka, u którego wysunięto podejrzenie choroby Zalewu Wiślanego. Jako objawy chory podawał rozlane bóle mięśniowe, ból głowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, ciemne zabarwienie moczu oraz podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Dominującymi nieprawidłowościami w badaniach laboratoryjnych były podwyższone stężenia kinazy kreatynowej oraz kreatyniny w surowicy krwi. W trakcie hospitalizacji pacjent wymagał leczenia nerkozastępczego. W wyniku zastosowanego postępowania uzyskano poprawę kliniczną oraz laboratoryjną. Pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym. Choroba Zalewu Wiślanego powinna być uwzględniana w diagnostyce różnicowej rabdomiolizy. Kluczowe w postawieniu prawidłowej diagnozy jest szczegółowe badanie podmiotowe, a przede wszystkim istotne są pytania o ostatnio spożywane pokarmy oraz narażenie zawodowe. Med. Pr. 2021;72(5):605–610
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893