Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Analiza zjawiska nadużywania przez polską młodzież leków dostępnych bez recepty i ziół niepodlegających kontrolowanemu obrotowi: część I
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorski Uniwersytet Medyczny / Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Psychiatrii / Faculty of Health Sciences, Department of Psychiatry)
2
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin, Szczecin, Poland (Wydział Humanistyczny, Instytut Psychologii / Faculty of Humanities, Institute of Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Daria Suchecka   

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Psychiatrii, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin
Data publikacji online: 28-03-2017
 
Med Pr 2017;68(3):413–422
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zjawisko odurzania się lekami dostępnymi bez recepty (over-the-counter – OTC) przez młodzież jest problemem obecnym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Popularne leki przeciwbólowe, na przeziębienie i przeciwhistaminowe zawierają substancje psychoaktywne, takie jak dekstrometorfan (DXM), pseudoefedryna/efedryna, kodeina (metylomorfina), dimenhydrynat, paracetamol (acetaminofen) i inne. Opisywane są przypadki uzależnienia od dekstrometorfanu, który jest jedną z substancji czynnych leków np. na przeziębienie. Przytoczone przez autorów wyniki badań wskazują jednoznacznie, że używanie leków OTC, którymi obrót nie podlega kontroli, dotyczy głównie płci żeńskiej. Poziom używania leków nieprzepisanych przez lekarza utrzymuje się od wielu lat na stałym poziomie. Najczęściej zatrucia lekami OTC są spowodowane preparatami z grupy tych, które wpływają na układ oddechowy lub działają przeciwbólowo czy przeciwgorączkowo. Wykorzystywane są one również w próbach samobójczych, głównie przez osoby płci żeńskiej. Analiza zatruć lekami OTC ujawniła ich sezonowość – ich liczba wzrasta w okresie wiosenno-letnim. Zauważalne jest zróżnicowane terytorialne, z przewagą terenów południowych, ilości sprzedawanych leków tego typu. Odurzanie się substancjami psychoaktywnymi powoduje pogorszenie relacji między młodymi ludźmi. W analizowanych badaniach brakuje szczegółowych informacji dotyczących składu analizowanych leków dostępnych bez recepty. Ponadto młodzież ma dostęp do grzybów mogących mieć działanie halucynogenne, rosnących w lasach i na łąkach, a także sprzedawanych w sklepach zielarskich i Internecie. Med. Pr. 2017;68(3):413–422
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893