PL EN
LETTER TO THE EDITOR
Authors response (October 15, 2017) to the letter to the Editor concerning the paper “Factors affecting exposure level for medical staff during orthopedic procedures under fluoroscopic control”
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Zakład Medycznych Technik Obrazowania / Faculty of Biomedical Sciences and Postgraduate Education, Department of Medical Imaging Techniques)
 
2
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk / The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland (Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej / Laboratory of Individual and Environmental Dosimetry)
 
3
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów / University Clinical Hospital Military Memorial Medical Academy – Central Veterans’ Hospital, Łódź, Poland (Klinika Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej / Clinic of Orthopedy, Traumatology and Traumatic Rehabilitation)
 
 
Online publication date: 2017-11-16
 
 
Corresponding author
Maria A. Staniszewska   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Zakład Medycznych Technik Obrazowania ul. Lindleya 6, 90-131 Łódź
 
 
Med Pr 2018;69(1):113–114
 
KEYWORDS
TOPICS
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893