PL EN
PROCEEDING OF THE CONFERENCE
31st Conference of The European Health Psychology Society: „Innovative ideas in health psychology”
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warszawa, Poland (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii / Faculty of Christian Philosophy, Institute of Psychology)
 
 
Online publication date: 2017-12-07
 
 
Corresponding author
Monika Maria Małkiewicz   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
 
 
Med Pr 2018;69(2):237–240
 
KEYWORDS
TOPICS
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893