LETTER TO THE EDITOR
Letter to the Editor (June 27, 2017) concerning the paper “Factors affecting exposure level for medical staff during orthopedic procedures under fluoroscopic control”
Ewa Pasieka 1  
 
More details
Hide details
1
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku / University Clinical Hospital in Bialystok, Białystok, Poland (Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w obszarze Radiologii i Medycyny Nuklearnej / Management Representative for Quality in Radiology and Nuclear Medicine)
CORRESPONDING AUTHOR
Ewa Pasieka   

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w obszarze Radiologii i Medycyny Nuklearnej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Polska
Online publication date: 2017-10-24
 
Med Pr 2018;69(1):109–111
 
KEYWORDS
TOPICS
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893