PL EN
OTHERS
Ewa Wągrowska-Koski – Obituary
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych / Clinic of Occupational Diseases and Toxicology, Department of Occupational Diseases)
 
 
Corresponding author
Jolanta Magdalena Walusiak-Skorupa   

Department of Occupational Medicine and Clinical Toxicology, Nofer Institute of Ocupational Medicine, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Polska
 
 
Med Pr 2014;65(4):439–441
 
TOPICS
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893