Zamieść ogłoszenie
 
Cennik ogłoszeń

Redakcja na łamach czasopisma zamieszcza informacje o zjazdach, sympozjach, targach, lekach, sprzęcie medycznym, urządzeniach diagnostycznych, środkach ochrony osobistej i innych wyrobach mogących zainteresować personel medyczny.

Koszt zamieszczania ogłoszeń:
  • strona czarno-biała – 1000 zł + 23% VAT
  • strona kolorowa – 2000 zł + 23% VAT
  • towarzystwa naukowe – zniżka 50%
  • powtórzenie – zniżka 20%
  • zlecenie dla całego rocznika – zniżka 25%
Ogłoszenia publikowane są w drukowanej wersji czasopisma.

obowiązuje od: 12 listopada 2015

Kontakt:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Oficyna Wydawnicza (księgarnia)
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Polska
tel./faks: +48 42 6314-719
e-mail: ksiegarnia@imp.lodz.pl
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893