PRACA ORYGINALNA
Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii / Faculty of Social Sciences, Insitute of Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Orłowska   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Data publikacji online: 09-11-2016
 
Med Pr 2016;67(6):787–800
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem badania było poznanie związku między upodmiotowieniem strukturalnym a dopasowaniem sfery rodzinnej i zawodowej wśród pielęgniarek. Upodmiotowienie strukturalne to strategia zarządzania poprzez dostarczenie pracownikom możliwości, informacji, zasobów i wsparcia niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych. Na dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej składają się 2 rodzaje oddziaływania między tymi sferami – konfliktowe (funkcjonowanie w jednej roli utrudnia wypełnianie obowiązków w drugiej roli) i facylitujące (wypełnianie obowiązków związanych z jedną rolą ułatwia/ubogaca wypełnianie drugiej roli). Materiał i metody: Badaniami objęto 159 pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach. W badaniu wykorzystano polską wersję Kwestionariusza Warunków Efektywności Pracy oraz Kwestionariusz Dopasowania Pracy i Rodziny. Do analizy wyników wykorzystano hierarchiczną analizę regresji liniowej. Wyniki: Wyniki badań potwierdzają istnienie związku między upodmiotowieniem strukturalnym a dopasowaniem sfery rodzinnej i zawodowej wśród pielęgniarek. W środowisku szpitalnym, charakteryzującym się wysokim stopniem upodmiotowienia, pielęgniarki odczuwają niższy poziom konfliktu praca–rodzina i wyższy poziom facylitacji w obu kierunkach. Wnioski: Strategia zarzadzania szpitalem oparta na koncepcji upodmiotowienia strukturalnego pielęgniarek jest związana z łatwiejszym godzeniem ról zawodowych i rodzinnych. Dlatego ważne jest, żeby w szpitalach tworzono odpowiednie warunki pracy, dzięki czemu pielęgniarki będą mogły efektywnie godzić obowiązki w obu sferach. Med. Pr. 2016;67(6):787–800
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893