PRACA POGLĄDOWA
Spiroergometryczna próba wysiłkowa – zastosowanie w kardiologii i medycynie pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny / Medical University, Łódź, Poland (Katedra i Klinika Kardiologii / Department of Cardiology)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii / Department of Work Physiology and Ergonomics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Kurpesa   

Uniwersytet Medyczny, Szpital im. W. Biegańskiego, Katedra i Klinika Kardiologii, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
 
Med Pr 2014;65(5):665–674
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Spiroergometryczna próba wysiłkowa jest wykorzystywana do oceny wydolności fizycznej. W kardiologii znajduje zastosowanie w diagnostyce, planowaniu terapii, ocenie jej skuteczności i ocenie rokowania. Badanie to jest również wykorzystywane przez lekarzy innych specjalizacji, np. medycyny sportowej i medycyny pracy. Test spiroergometryczny polega na bezpośrednim pomiarze wymiany gazowej podczas próby wysiłkowej. W artykule przedstawiono najważniejsze parametry oceniane podczas testu oraz wskazania i przeciwwskazania do jego przeprowadzenia. Opisano też wyniki, najciekawszych według autorów, opublikowanych w ostatnim czasie badań klinicznych dotyczących wykorzystania testu spiroergometrycznego u pacjentów z chorobami układu krążenia i osób narażonych na niekorzystne dla zdrowia czynniki związane z pracą zawodową. W publikacjach tych oceniano zmienność parametrów oddechowych podczas testu spiroergometrycznego i po jego zakończeniu oraz ich wpływ na wartość prognostyczną badania. W niniejszej pracy przedstawiono ponadto doniesienia na temat optymalnego doboru obciążenia w treningu interwałowym w oparciu o zużycie tlenu na szczycie wysiłku. Med. Pr. 2014;65(5):665–674
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893