PRACA POGLĄDOWA
Prezenteizm - zjawisko nieefektywnej obecności w pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (Zakład Ergonomii, Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy / Department of Ergonomics, Laboratory of Physiology and Hygiene of Work)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marzena Malińska   

Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy, Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
Med Pr 2013;64(3):439–447
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Zjawisko nieefektywnej obecności w pracy (presenteeism), definiowane jako przyjście do pracy pomimo choroby, jest stosunkowo nowym zagadnieniem. Zjawisko to rozważane jest w wielu aspektach - zdrowotnym, społecznym czy wydajności pracy. W artykule przedstawiono analizę piśmiennictwa w zakresie problemu nieefektywnej obecności w pracy. Omówiono dostępne w literaturze definicje zjawiska, zwrócono uwagę na przyczyny jego powstawania, a także związki z absencją chorobową i występowaniem takich chorób, jak alergia, depresja, migrena / bóle głowy, zapalenie stawów czy problemy żołądkowo-jelitowe. Ponieważ nieefektywna obecność w pracy uznawana jest za jedno z największych obciążeń finansowych i społecznych, w ostatniej części pracy podjęto się próby oszacowania kosztów ekonomicznych, jakie generuje. Med. Pr. 2013;64(3):439–447
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893