PRACA ORYGINALNA
Ocena zanieczyszczenia mikrogrzybami pyłu powstałego podczas obróbki drewna w fabrykach mebli
 
Więcej
Ukryj
1
Poznan University of Life Sciences / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Poland (Department of Furniture Design / Katedra Meblarstwa)
2
Poznan University of Life Sciences / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Poland (Department of Chemistry / Katedra Chemii)
3
Wood Technology Institute in Poznan / Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Poznań, Poland
4
Poznan University of Life Sciences / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Poland (Department of Phytopathology, Seed Science and Technology / Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Rogoziński   

Poznan University of Life Sciences, Department of Furniture Design, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
 
Med Pr 2014;65(6):705–713
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Mikroskopijne grzyby stanowią biologiczny czynnik ryzyka zawodowego w środowisku pracy przemysłu drzewnego. W badaniu w celu określenia ich stężenia i składu gatunkowego w pyle wykorzystano metodę mikrobiologiczną i chemiczną. Materiał i metody: Próbki pyłu pobierano w 3 wybranych zakładach produkujących meble z różnych materiałów. Pierwsza fabryka (A) przetwarzała lite drewno, druga (B) – płyty wiórowe, a trzecia (C) wykorzystywała do produkcji mebli zarówno drewno, jak i tworzywa drzewne. Próbki pobierano z 12 różnych stanowisk roboczych i innych miejsc w każdym z zakładów. Zawartość ilościową biomasy grzybowej oznaczono w oparciu o analizę ergosterolu (ERG). Analizę składu gatunkowego grzybów przeprowadzono, stosując metodę mikrobiologiczną, w której wykorzystywane są ich cechy morfologiczne. Wyniki: Stężenie ergosterolu było stosunkowo niskie i wynosiło od 0,012 mg/kg do 3,36 mg/kg. Średnia wartość ERG wynosiła 1,25 mg/kg w zakładach A i C oraz 1,15 mg/kg w fabryce B. Grzybami najczęściej izolowanymi w fabrykach A i B były grzyby z rodzaju Penicillum i Aspergillus. W fabryce C wyizolowano tylko grzyby z rodzaju Trichoderma. Maksymalna zawartość biomasy grzybowej w próbce pyłu osiadłego pochodzącego z fabryki B wynosiła 2377 jtk/g i była 3 razy większa niż w pyle z fabryk A i C. Wnioski: Pracownicy fabryk mebli mogą być narażeni na ekspozycję na pył drzewny zawierający grzyby, które stwarzają zagrożenie dla ich zdrowia. Zawartość biomasy grzybowej była stosunkowo niska (ERG – maks.: 3,36 mg/kg), ale wykryto gatunki, szczególnie z rodzajów Penicillum i Aspergillus, które wykazują właściwości alergizujące i toksyczne. Med. Pr. 2014;65(6):705–713
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893