Najczęściej cytowane 2017
 
Najczęściej cytowane artykuły w 2017 r. z dwóch poprzednich lat

1. Współczesne markery stresu oksydacyjnego
Marta Czerska, Karolina Mikołajewska, Marek Zieliński, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz
2. Choroby odkleszczowe w Polsce – występowanie i trudności diagnostyczne
Wioletta Kmieciak, Marcin Ciszewski, Eligia M. Szewczyk
3. Palenie papierosów wśród młodzieży w wieku 17–18 lat – skala zjawiska i jego związek z czynnikami socjodemograficznymi, rodzinnymi, uprawianiem sportu i postępami w nauce
Kemal Idrizovic, Natasa Zenic, Enver Tahiraj, Nikola Rausavljevic, Damir Sekulic
4. Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r.
Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska
5. Fosforowe związki organiczne zmniejszające palność – toksyczność i wpływ na zdrowie ludzi
Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Anna Szymańska
6. Praca przy monitorze ekranowym a zaburzenia mięśniowo-szkieletowe – badanie przekrojowe
Matteo Riccò, Silvia Cattani, Giovanni Gualerzi, Carlo Signorelli
7. Ból pleców i szyi wśród nauczycieli szkół w Polsce i jego związek z aktywnością fizyczną
Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik, Edward Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Mariola Saulicz, Katarzyna Anna Rygiel, Pawel Linek
8. Skala Płytkiej i Głębokiej Pracy Emocjonalnej (SPGPE) – adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych
Maria Finogenow, Monika Wróbel, Justyna Mróz
9. Ruminacje jako wyznaczniki negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych
Nina Ogińska-Bulik , Zygfryd Juczyński
10. Analiza problemów ze strony układu oddechowego oraz wskaźników wydolności płuc wśród pracowników przemysłu cementowego w Mashhad w Iranie
Ehsan Rafeemanesh, Ashkan Alizadeh, Lahya Afshari Saleh, Hosein Zakeri

Opracowano na podstawie Web of Science, Thomson Reuters
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893