Najczęściej cytowane 2018
 
Najczęściej cytowane artykuły w 2018 r. z dwóch poprzednich lat

1. Zawodowe narażenie na grzyby i cząstki stałe w przemyśle paszowym
Carla Viegas, Tiago Faria, Elisabete Carolino, Raquel Sabino, Anita Quintal Gomes, Susana Viegas
2. Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne – metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych
Alberto Modenese, Fabio Bisegna, Massimo Borra, Carlo Grandi, Franco Gugliermetti, Andrea Militello, Fabriziomaria Gobba
3. Psychometryczne właściwości polskiej wersji Oldenburskiego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (OLBI)
Łukasz Baka, Beata A. Basińska
4. Wyzwania medycyny pracy wobec problemu chorób związanych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących. Dalszy kierunek rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Polsce
Andrzej Marcinkiewicz, Jolanta Walusiak-Skorupa, Marta Wiszniewska, Marcin Rybacki, Wojciech Hanke, Konrad Rydzyński
5. Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariusza do badania choroby symulatorowej – SSQ
Marcin P. Biernacki, Robert S. Kennedy, Łukasz Dziuda
6. Alergia zawodowa wywołana papainą – opis przypadku
Diana Tymoszuk, Marta Wiszniewska, Jolanta Walusiak-Skorupa
7. Optimization of ultra-performance liquid chromatography (UPLC) with fluorescence detector (FLD) method for the quantitative determination of selected neurotransmitters in rat brain
Joanna Stragierowicz, Adam Daragó, Sławomir Brzeźnicki, Anna Kilanowicz
8. Ocena zagrożeń wynikających z oddziaływania pola magnetycznego emitowanego przez aplikator magnetoterapeutyczny dla użytkowników protez słuchu wykorzystujących przewodnictwo kostne
Patryk Zradziński, Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, Wiesław Leszko
9. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997–2014. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych?
Andrzej Marcinkiewicz, Mariola Wojda, Jolanta Walusiak-Skorupa, Wojciech Hanke, Konrad Rydzyński
10. Fulerenole w terapii i diagnostyce chorób nowotworowych
Anna Lichota, Anita Krokosz

Opracowano na podstawie Web of Science, Thomson Reuters
 
Promocja: 20% zniżki na opłatę redakcyjną (1200 PLN) dla artykułów w języku angielskim złożonych w październiku 2019 r.

Uwaga: warunkiem zniżki jest notatka „Promocja październik 2019” dodana w Editorial Systemie (pkt „Pismo przewodnie” https://www.editorialsystem.com/medpr) i przygotowanie artykułu zgodnie z instrukcjami dla autorów.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893