0.416
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
Najczęściej cytowane 2016
 
Najczęściej cytowane artykuły w 2016 r. z dwóch poprzednich lat

1. Współczesne markery stresu oksydacyjnego
Marta Czerska, Karolina Mikołajewska, Marek Zieliński, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz
2. Wpływ przewlekłego zatrucia ołowiem na nieenzymatyczny układ antyoksydacyjny
Michał Dobrakowski, Jolanta Zalejska-Fiolka, Tomasz Wielkoszyński, Elżbieta Świętochowska, Sławomir Kasperczyk
3. Czy medycyna komplementarna i alternatywna ma wpływ na satysfakcję zawodową dentystów z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi? Badanie przekrojowe
Devanand Gupta, Dara John Bhaskar, Rajendra Kumar Gupta, Ankita Jain, Priyanka Yadav, Deepak Ranjan Dalai, Rajeshwar Singh, Nisha Singh, Varunjeet Chaudhary, Ankit Singh, Ankit Yadav, Bushra Karim
4. Palenie papierosów wśród młodzieży w wieku 17–18 lat – skala zjawiska i jego związek z czynnikami socjodemograficznymi, rodzinnymi, uprawianiem sportu i postępami w nauce
Kemal Idrizovic, Natasa Zenic, Enver Tahiraj, Nikola Rausavljevic, Damir Sekulic
5. Ryzyko zakażeń zawodowych Borrelia burgdorferi u pracowników leśnictwa i rolników
Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Maria Kozioł-Montewka, Adam Szepeluk, Justyna Paszkiewicz
6. Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju po traumie u ratowników medycznych
Nina Ogińska-Bulik
7. Zespół wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów a zmienne demograficzne i organizacyjne
Urszula Pustułka-Piwnik, Zdzisław Jan Ryn, Łukasz Krzywoszański, Joanna Stożek
8. Zmęczenie przewlekłe a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy u funkcjonariuszy policji
Ewa Stępka, Małgorzata Anna Basińska
9. Zależność między paleniem tytoniu i piciem alkoholu a ryzykiem zgonu osób w wieku produkcyjnym – wyniki 8-letniego badania w dużej aglomeracji miejskiej
Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła
10. Ocena narażenia zawodowego personelu medycznego na anestetyki wziewne w Polsce
Małgorzata Kucharska, Wiktor Wesołowski

Opracowano na podstawie Web of Science, Thomson Reuters
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893