0.610
IF
15
MNiSW
137.78
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Czy medycyna komplementarna i alternatywna ma wpływ na satysfakcję zawodową dentystów z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi? Badanie przekrojowe

Devanand Gupta 1  ,  
Ankita Jain 1,  
Nisha Singh 5,  
Ankit Singh 4,  
Ankit Yadav 4,  
 
1
Teerthankar Mahaveer Dental College and Research Centre, Moradabad, Uttar Pradesh, India (Department of Public Health Dentistry)
2
Government Post Graduate College, Lansdowne, Uttrakhand, India
3
Rajasthan Dental College, Jaipur, India (Department of Public Health Dentistry)
4
Teerthankar Mahaveer Dental College and Research Centre, Moradabad, Uttar Pradesh, India (Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics)
5
Buddha Institute of Dental Sciences, Bihar, India (Department of Pedodontics)
Med Pr 2014;65(3):317–323
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe znacząco wpływają na wykonywanie zawodu przez lekarzy dentystów. W tej grupie zawodowej obserwuje się powszechne występowanie bólu z powodu nieprawidłowej postawy ciała. Terapie z zakresu medycyny komplementarnej i alternatywnej (complementary and alternative medicine - CAM) mogą rzucić nowe światło na zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym (musculoskeletal disorders - MSD). Celem badania było ustalenie, czy w przypadku MSD dentyści korzystają z medycyny alternatywnej. Porównano także satysfakcję zawodową dentystów, którzy stosują terapie CAM i tych korzystających z terapii konwencjonalnej. Materiał i metody: W badaniu wzięli udział dentyści zarejestrowani w regionie Uttrakhand (Indie) w Radzie Dentystycznej Indii i będący członkami Indyjskiego Towarzystwa Dentystycznego (oddział Uttrakhand) (N = 1496). Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą pakietu SPSS 17. Wyniki: Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 84% (N = 1257). Aż 90% (N = 1131) respondentów cierpiało z powodu MSD. Korzystanie z CAM i terapii konwencjonalnej zgłosiło 73% (N = 826) dentystów biorących udział w badaniu, u których występowały MSD. Osoby stosujące CAM w porównaniu z osobami leczącymi się konwencjonalnie zgłaszały lepszy ogólny stan zdrowia (72,7% vs 51%, p < 0,001), wyższy poziom satysfakcji zawodowej (61,2% vs 35%, p < 0,001) i były w stanie pracować w takim wymiarze czasu, w jakim chciały (56,8% vs. 67%, p < 0,001) Wnioski: Terapie CAM mogą poprawić jakość życia, zredukować przerwy w pracy i zwiększyć satysfakcję zawodową u dentystów cierpiących na MSD. Już na etapie studiów należy przekazać dentystom wiedzę z zakresu ergonomii oraz terapii CAM, żeby potrafili skuteczniej zapobiegać wystąpieniu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Med.Pr. 2014;65(3):317–323
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Devanand Gupta   
Department of Public Health Dentistry, Teerthankar Mahaveer Dental College and Research Centre, Delhi Road, Moradabad, Pin code 263139, Uttar Pradesh, India
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893