PRACA ORYGINALNA
Czy medycyna komplementarna i alternatywna ma wpływ na satysfakcję zawodową dentystów z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi? Badanie przekrojowe
 
Więcej
Ukryj
1
Teerthankar Mahaveer Dental College and Research Centre, Moradabad, Uttar Pradesh, India (Department of Public Health Dentistry)
2
Government Post Graduate College, Lansdowne, Uttrakhand, India
3
Rajasthan Dental College, Jaipur, India (Department of Public Health Dentistry)
4
Teerthankar Mahaveer Dental College and Research Centre, Moradabad, Uttar Pradesh, India (Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics)
5
Buddha Institute of Dental Sciences, Bihar, India (Department of Pedodontics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Devanand Gupta   

Department of Public Health Dentistry, Teerthankar Mahaveer Dental College and Research Centre, Delhi Road, Moradabad, Pin code 263139, Uttar Pradesh, India
 
Med Pr 2014;65(3):317–323
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe znacząco wpływają na wykonywanie zawodu przez lekarzy dentystów. W tej grupie zawodowej obserwuje się powszechne występowanie bólu z powodu nieprawidłowej postawy ciała. Terapie z zakresu medycyny komplementarnej i alternatywnej (complementary and alternative medicine - CAM) mogą rzucić nowe światło na zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym (musculoskeletal disorders - MSD). Celem badania było ustalenie, czy w przypadku MSD dentyści korzystają z medycyny alternatywnej. Porównano także satysfakcję zawodową dentystów, którzy stosują terapie CAM i tych korzystających z terapii konwencjonalnej. Materiał i metody: W badaniu wzięli udział dentyści zarejestrowani w regionie Uttrakhand (Indie) w Radzie Dentystycznej Indii i będący członkami Indyjskiego Towarzystwa Dentystycznego (oddział Uttrakhand) (N = 1496). Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą pakietu SPSS 17. Wyniki: Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 84% (N = 1257). Aż 90% (N = 1131) respondentów cierpiało z powodu MSD. Korzystanie z CAM i terapii konwencjonalnej zgłosiło 73% (N = 826) dentystów biorących udział w badaniu, u których występowały MSD. Osoby stosujące CAM w porównaniu z osobami leczącymi się konwencjonalnie zgłaszały lepszy ogólny stan zdrowia (72,7% vs 51%, p < 0,001), wyższy poziom satysfakcji zawodowej (61,2% vs 35%, p < 0,001) i były w stanie pracować w takim wymiarze czasu, w jakim chciały (56,8% vs. 67%, p < 0,001) Wnioski: Terapie CAM mogą poprawić jakość życia, zredukować przerwy w pracy i zwiększyć satysfakcję zawodową u dentystów cierpiących na MSD. Już na etapie studiów należy przekazać dentystom wiedzę z zakresu ergonomii oraz terapii CAM, żeby potrafili skuteczniej zapobiegać wystąpieniu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Med.Pr. 2014;65(3):317–323
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893