PRACA ORYGINALNA
Choroby współistniejące w przypadku śródmiąższowych chorób płuc u dorosłych mieszkańców województwa śląskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki / School of Public Health in Bytom, Department of Epidemiology and Biostatistics)
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Lekarski w Katowicach, Katedra i Zakład Epidemiologii / School of Medicine in Katowice, Department of Epidemiology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Niewiadomska   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
Med Pr 2016;67(6):751–763
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Śródmiąższowe choroby płuc to grupa chorób przewlekłych wpływająca na znaczne pogorszenie jakości życia. Postępowanie terapeutyczne w przypadku tych chorób wymaga także rozpoznania i leczenia chorób współistniejących, dlatego jest obarczone wysokimi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi. Brak danych epidemiologicznych dotyczących częstości występowania chorób śródmiąższowych w naszym kraju, jak również doniesienia o rosnącej zapadalności w innych krajach europejskich uzasadniają poznanie sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tych chorób, z uwzględnieniem chorób współistniejących. Materiał i metody: Na podstawie danych rejestrowych z lat 2006–2010, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), oceniono czasowe zróżnicowanie standaryzowanych współczynników opisujących liczbę nowych zachorowań oraz przedstawiono strukturę chorób współistniejących. Dane dotyczyły mieszkańców województwa śląskiego w wieku ≥ 19 lat. Wyniki: Wykazano niewielki, lecz systematyczny, spadek wartości standaryzowanego współczynnika zachorowań na śródmiąższowe choroby płuc w zakresie 9,7–7,8/100 000 dorosłych mieszkańców. Wśród chorób współistniejących dominowały choroby układu krążenia, przewlekłe i zakaźne choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne oraz choroby układu mięśniowo- -szkieletowego i tkanki łącznej. Choroby towarzyszące występowały częściej wśród osób starszych (≥ 65 lat), z wyjątkiem sarkoidozy, w której przypadku liczba rejestrowanych chorób współistniejących była 4-krotnie większa u młodszych osób (19–64-letnich). Koszty leczenia wybranych chorób układu oddechowego w województwie śląskim sięgają ponad 50 mln złotych rocznie. Wnioski: Wykazano niewielki spadek wartości standaryzowanego współczynnika zachorowań na śródmiąższowe choroby płuc u dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Wśród najczęściej rejestrowanych chorób współtowarzyszących znajdują się choroby układu krążenia oraz przewlekłe i zakaźne choroby układu oddechowego. Wysokie koszty terapii chorób śródmiąższowych są m.in. skutkiem leczenia chorób współistniejących. Med. Pr. 2016;67(6):751–763
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893