PRACA ORYGINALNA
Analiza czynników etiologicznych zespołu cieśni nadgarstka w populacji osób pracujących zawodowo z użyciem komputera
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Przychodnia Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Toxicology, Out-patient Clinic of Occupational Diseases)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Toxicology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Lewańska   

Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Przychodnia Chorób Zawodowych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(1):37–45
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Zespół cieśni nadgarstka (ZCN) jest najczęściej występującą mononeuropatią kończyn górnych. Od wczesnych lat 90. wymieniana jest ona jako możliwy skutek przeciążeń intensywną pracą przy komputerze, choć dotąd nie ma bezspornych dowodów takiej zależności. Celem pracy była analiza zawodowych i pozazawodowych czynników ryzyka ZCN w populacji osób zawodowo używających klawiatury i myszki komputera. Materiał i metody: Badaniem objęto 60 pacjentów - 58 kobiet i 2 mężczyzn (średnia wieku: 53,8±6,35 lat) z podejrzeniem ZCN o etiologii zawodowej, wykonujących pracę zawodową przy użycia komputera. U wszystkich przeprowadzono badanie kwestionariuszowe oraz badanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (elektroneurografia - ENeG) nerwów pośrodkowych i łokciowych. Wyniki: Badani wykonywali pracę z użyciem komputera przez 6,43±1,71 godzin dziennie. Czas od rozpoczęcia pracy do wystąpienia objawów klinicznych neuropatii wynosił 12,09±5,94 lat. Wszyscy badani spełnili kryteria kliniczne i elektrofizjologiczne rozpoznania ZCN. W badanej grupie dominowały pozazawodowe czynniki ryzyka ZCN - otyłość, niedoczynność tarczycy, przebyta panhisterektomia, owariektomia, hormonalna terapia zastępcza, hormonalna antykoncepcja, menopauza, cukrzyca i zapalenie pochewek ścięgnistych. U 7 chorych nie zidentyfikowano potencjalnego czynnika etiologicznego ZCN. U żadnego z pacjentów nie rozpoznano ZCN o etiologii zawodowej. Wnioski: Wyniki naszego badania wskazują, że przyczyny zespołu cieśni nadgarstka są zwykle inne niż praca z wykorzystaniem komputera. Med. Pr. 2013;64(1):37–45
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893